Overzicht

Suïcidepreventie 113

Jan Mokkenstormprijs 2023

  • 20 oktober 2023

Kathelijne van Dongen, systeemtherapeut in opleiding bij LUMC Curium, ontving de Jan Mokkenstormprijs van 113. Van Dongen heeft trainingen voor ouders van suïcidale jongeren opgezet en hier onderzoek naar gedaan.

De Jan Mokkenstormprijs is een aanmoedigingsprijs voor een praktijkvoorbeeld dat heeft bijgedragen aan het terugdringen van zelfdoding in Nederland. De trainingen van Van Dongen zijn gebaseerd op de principes van bewezen effectieve interventies: Verbindend Gezag, Geweldloos Verzet en Dialectische Gedragstherapie (DGT). Ouders van jongeren met suïcidaal gedrag hebben behoefte aan begeleiding om weer in verbinding te komen met hun kind. Tijdens de oudertraining leren zij vaardigheden om de eigen gevoelens van machteloosheid te verminderen, en omgaan met de suïcidaliteit van hun kind. Ook vinden zij steun bij andere ouders, ervaringsdeskundigen en het eigen netwerk.

Bron: 113.nl