Overzicht

Nieuw kennisdossier

Leefomstandigheden voor mentale gezondheid

  • 28 juli 2023

Wanneer het gaat om mentale gezondheid richten interventies zich veelal op de individuele factoren die hierop invloed hebben, zoals leefstijl. Hoewel dit waardevol is, kan de mentale gezondheid van het individu niet los worden gezien van de leefomgeving. Het kennisdossier Sociale determinanten van de mentale gezondheid richt zich hierop. De mentale gezondheid wordt mede bepaald door leefomstandigheden, zoals inkomen, leefomgeving en sociale netwerk. Deze brede sociale en economische leefomstandigheden die samen de mentale gezondheid van de bevolking beïnvloeden zijn de sociale determinanten van mentale gezondheid. In een nieuw kennisdossier Mentale gezondheid en preventie beschrijft het Trimbos-instituut voor professionals en beleidsmakers welke sociale determinanten van invloed zijn op de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking, en hoe we de mentale gezondheid kunnen beschermen en risicofactoren kunnen verminderen door in te grijpen op sociale determinanten.

Bron: Trimbos-instituut