Overzicht

Expertisecentrum Euthanasie

Meer patiënten door eigen behandelaar geholpen

  • 13 juni 2024

Het aantal psychiaters dat een consulent van Expertisecentrum Euthanasie inschakelt, verdubbelde in 2023 bijna. De consulenten van het expertisecentrum begeleidden vorig jaar 57 psychiaters; in 2022 waren dit er nog 30. 

Hun patiënten hebben allerlei psychiatrische aandoeningen: variërend van schizofrenie en persoonlijkheidsproblematiek tot trauma’s en autisme. Bij 9 procent is sprake van een combinatie van psychische en somatisch klachten. Dit blijkt uit het jaarverslag van het expertisecentrum over 2023. Expertisecentrum Euthanasie is ook een vangnet voor patiënten die met hun euthanasieverzoek niet bij hun eigen behandelaar terechtkunnen. Bij het expertisecentrum werden in 2023 meer dan vierduizend aanvragen gedaan, waaronder 895 van mensen met psychisch lijden (in 2022 waren dat er 781). Ruim 1200 aanvragen werden ingewilligd. In 87 gevallen ging het om psychisch lijden; tegenover 90 in 2022.

Opvallend is de toename van jonge hulpvragers (van 18 tot 30 jaar) met psychisch lijden: in 2022 was dit 206 keer, in 2023: 322. Voor het overgrote deel van deze hulpvragers stopt het traject al tijdens de eerste onderzoeksfase: veel jongeren trekken hun verzoek in, geven geen toestemming voor het opvragen van hun medische gegevens of gaan (als) nog in behandeling, waardoor ze niet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoen. De wachttijd voor patiënten met psychisch lijden varieerde van enkele maanden tot – in een enkel geval – drie jaar, afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd, diagnose(s) en beschikbaarheid van een team met de benodigde expertise. Wachttijden worden soms ook verlengd op verzoek van de patiënt. Uit het jaarverslag blijkt een toename van aanmeldingen na mediaoptredens hierover.

Bron: Expertisecentrum Euthanasie