Overzicht

Landelijke cijfers online

Mentale gezondheid

  • 10 mei 2024

De Monitor mentale gezondheid geeft inzicht in de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking en volgt de komende jaren hoe deze zich ontwikkelt. RIVM en Trimbosinstituut maken in opdracht van het ministerie van VWS de Monitor mentale gezondheid.

Aanleiding voor deze monitor is de landelijke Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal. Deze aanpak richt zich op het verbeteren van de mentale gezondheid. Het ministerie van VWS wil de informatie uit de monitor gebruiken om te zien hoe de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking zich ontwikkelt. De Monitor mentale gezondheid loopt vooralsnog van 2023 tot en met 2025. Zodra er nieuwe cijfers zijn, worden deze toegevoegd aan het overzicht van de actuele cijfers over mentale gezondheid op de website van RIVM. De cijfers over mentale gezondheid zijn onderverdeeld in drie thema’s: het mentale welbevinden, mentale problemen en psychische aandoeningen. Naast de algemene bevolking zijn er pagina’s met cijfers voor specifieke deelpopulaties: kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, studenten, en werkenden. De cijfers worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau. Als dat kan, worden de cijfers per regio of gemeente gegeven. Naast de cijfers over mentale gezondheid, gaat deze website ook cijfers bieden over determinanten van mentale gezondheid (zowel risico- als beschermende factoren) en de gevolgen van mentale ongezondheid (zoals ziektelast en zorggebruik). Naast de actuele cijfers bestaat de monitor uit een rapport met een complete landelijke analyse en duiding van de informatie over mentale gezondheid voor beleid. Naar verwachting verschijnt dit rapport eind 2025. Hierin worden alle beschikbare landelijke cijfers van de monitor in samenhang geanalyseerd en samengevat.

Bron: RIVM