Overzicht

Zwangerschap

Mentale gezondheid in beeld

  • 12 mei 2023

Ruim één op de tien vrouwen ervaart na de zwangerschap mentale klachten. Zij voelen zich bijvoorbeeld vaak ongelukkig, zenuwachtig of somber. Dit blijkt uit de resultaten van de landelijke Monitor Middelengebruik en Zwangerschap van het Trimbosinstituut die in januari 2023 verscheen.

De landelijke monitor geeft een globaal beeld van de mentale gezondheid van zwangere vrouwen. Uit de monitor blijkt dat sommige zwangere of net bevallen vrouwen extra kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vrouwen die zonder partner wonen of ongepland zwanger zijn geraakt. Deze vrouwen hebben relatief vaak mentale klachten na de zwangerschap. De Monitor Middelengebruik en Zwangerschap richt zich met name op het gebruik van tabak, alcohol en drugs van vrouwen en partners vóór, tijdens en na de zwangerschap. Mentale gezondheid is slechts met een hele korte vragenlijst bekeken. Goede landelijke cijfers over mentale gezondheid rondom de zwangerschap zijn ook belangrijk voor het monitoren van doelen van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Aanstaande en pas bevallen moeders zijn daarin aangewezen als hoogrisicogroep. In 2023 wordt daarom door het Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van VWS een nieuwe landelijke monitor opgezet: de Monitor Mentale Gezondheid en Zwangerschap.

Bron: Trimbos-instituut