Overzicht

Vernieuwde richtlijn

Middelengebruik bij jeugd

  • 15 september 2023

De herziening van de Richtlijn Middelengebruik is afgerond. De vernieuwde richtlijn is gepubliceerd op de website www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Naast de richtlijn zijn ook de werkkaarten, onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt. De Richtlijn Middelengebruik gaat over kinderen en jongeren met risicovol middelengebruik. Jongeren experimenteren met middelengebruik in hun groei naar volwassenheid. Enerzijds lijkt dit een geaccepteerd gegeven, anderzijds wordt steeds duidelijker dat middelengebruik op jonge leeftijd consequenties heeft voor risico’s op misbruik en afhankelijkheid van middelen, voor ontwikkeling van andere psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen en voor allerlei problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor signalering van risicovol middelengebruik en voor begeleiding en behandeling van jongeren met risicovol middelengebruik.