Overzicht

Nieuw mechanisme verklaart bij pilgebruik

Mogelijke verklaring verhoogde kans suïcidaal gedrag pilgebruikers

  • 26 maart 2024

Onderzoekers aan het Nederlands Herseninstituut hebben het mechanisme ontdekt dat mogelijk ten grondslag ligt aan de verhoogde kans op suïcidaal gedrag bij sommige pilgebruikers.

In 2017 werd een verband gevonden tussen het gebruik van anticonceptie dat een synthetische vorm van progesteron (progestageen) bevat en een verhoogd risico op zelfdoding bij vrouwen met depressieve klachten en suïcidale gedachten. Nu is dus het mechanisme ontdekt dat hieraan mogelijk ten grondslag ligt. De onderzoekers hopen dat de bevinding artsen aanzet om bewuster om te gaan met het voorschrijven van deze vormen van anticonceptie of behandelingen tijdens de menopauze bij vrouwen die een risico hebben op depressie en suïcide.

Bron: Nederlands Herseninstituut