Overzicht

Monitor wachttijden eerste helft 2023

  • 15 september 2023

Elk half jaar brengt de landelijke Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz de resultaten van de Regiomonitor toegankelijkheid en wachttijden uit. De monitor, in de vorm van een kaart, toont de Regionale Doorzettingsmacht en de omvang van het probleem van de wachttijden per zorgkantoorregio. Uit de monitor blijkt dat de problematiek van de wachtlijsten toeneemt. Het ‘gebrek aan behandelcapaciteit’ wordt het vaakst genoemd als hoofdreden van de wachttijden. De Monitor toegankelijkheid en wachttijden ggz is te vinden op www.wegvandewachtlijst.nl.