Overzicht

Nieuwe handreiking voor jeugdhulpverleners over verstrekken gegevens aan gemeenten

  • 15 september 2023

Een nieuwe handreiking van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) ondersteunt jeugdhulpaanbieders en -verleners bij het verstrekken van persoonsgegevens van ouders en/of jeugdigen aan de gemeente bij jeugdhulp. De handreiking gaat in op welke wetgeving van toepassing is bij het delen van persoonsgegevens en welke algemene beginselen en grondslagen voor informatie uitwisseling daaruit volgen. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waaronder de NVvP, onderschrijven deze handreiking. Meer informatie is te vinden op www.nvo.nl/actueel.