Overzicht

Mentale gezondheid arbeidsmigranten

Ondersteuning in moedertaal

  • 26 maart 2024

In Nederland werken bijna één miljoen arbeidsmigranten, met name in de logistiek, distributie en productie. Door de vaak zware leef en werkomstandigheden, liggen fysieke en mentale gezondheidsklachten op de loer en is het uitvalpercentage in vergelijking tot nietmigranten hoog.

In Nederland werken bijna één miljoen arbeidsmigranten, met name in de logistiek, distributie en productie. Door de vaak zware leef- en werkomstandigheden, liggen fysieke en mentale gezondheidsklachten op de loer en is het uitvalpercentage in vergelijking tot niet-migranten hoog. Arbeidsmigranten leven vaak onder slechte omstandigheden en krijgen zowel mentaal als financieel weinig ondersteuning. Overmatige stress, depressie en burn-out komen veelvuldig voor bij deze groep. De groei naar anderstalige psychologen voor ondersteuning van de mentale gezondheid van deze groep groeit. Inzet van anderstalige psychologen kan uitval op de werkvloer voorkomen en het welzijn van arbeidsmigranten verbeteren.

Bron: SpecialistenNet