Overzicht

Zelfbeeldontwikkeling

Onderwijsongelijkheid

  • 20 oktober 2023

Leerlingen met een kansarme achtergrond hebben vaker een negatief beeld van hun eigen schoolse vaardigheden, zelfs als ze even goed presteren als hun klasgenoten. Uit nieuw onderzoek naar zelfbeeldontwikkeling blijkt dit zelfbeeld in stand te worden gehouden in het klaslokaal.

Bijvoorbeeld door goedbedoelde maar ondermijnende boodschappen van leerkrachten, zoals ongevraagde hulp en overdreven complimenten. Dit negatieve zelfbeeld kan tot slechtere schoolprestaties leiden en zo bijdragen aan de groeiende ongelijkheid in schoolloopbanen. Op de leeftijd van 15 jaar hebben leerlingen met een kansarme achtergrond gemiddeld zeven keer zoveel kans onder te presteren op school dan andere leerlingen. Zo ontstaat er zogenaamde prestatieongelijkheid: leerlingen met gelijke capaciteiten presteren ongelijk. Uit analyse naar de rol van zelfbeeld komt naar voren dat leerlingen met een kansarme achtergrond zichzelf minder intelligent vinden, het gevoel hebben dat hun gebrek aan intelligentie vaststaat (een fixed mindset), zich minder waardevol voelen en denken dat ze minder rechten hebben dan anderen.

Bron: uva.nl