Overzicht

Kamerleden in ggz- en jeugddebat

Politiek wil snel verbetering

  • 16 juni 2023

Tijdens de debatten over de ggz, suïcidepreventie en Jeugdzorg in de Tweede Kamer dit voorjaar pleitten veel Kamerleden voor snelle verbetering. Zij willen de bezuinigingen op de jeugd-ggz van tafel en dringen aan op snelle actie.

Meerdere Kamerleden noemden het belang van zelfregiecentra, de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit in de bestrijding van de wachttijden, de noodzaak van meer en goede zorgbemiddeling, het hinderpaalcriterium voor ongecontracteerde zorg, de sluiting van instellingen, het ontbreken van cruciale zorg, de toegang tot de Wet Langdurige Zorg en stelden vragen over de Wet verplichte ggz. Ook wezen de Kamerleden erop om jongerenorganisaties en cliëntenorganisaties zoals ExpEx te betrekken bij de hervormingen. De Kamerleden willen inzicht in de wachtlijsten. Meerdere Kamerleden vroegen aan de staatssecretaris om prioriteit te geven aan jongeren met specialistische en complexe problematiek en deze zorg op regionaal en landelijk niveau in te kopen. Tot slot bepleitten de Kamerleden om geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren, om zo zorgmijding te voorkomen.

Bron: www.GGZnieuws.nl