Overzicht

Stand van zaken

Psychedelica in therapie

  • 15 september 2023

Uit studies komt naar voren dat psychedelica zoals psilocybine, ketamine en MDMA mogelijk ingezet kunnen worden als hulpmiddel bij de behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen bij wie de huidige behandelingen niet of onvoldoende werken, zoals therapieresistente depressie of hardnekkige PTSS. Ondanks de veelbelovende resultaten uit de (veelal) kleinschalige studies, is nog weinig bekend over de lange termijnrisico’s en bijwerkingen van deze middelen.

Ook is nog niet duidelijk hoe lang de therapeutische effecten aanhouden en voor welke groep patiënten deze behandelingen geschikt zijn. Het gebruik van psychedelica brengt risico’s met zich mee, juist bij mensen met psychische problematiek. Verder is het risico dat door positieve verhalen in het nieuws mensen met psychische problemen zonder de juiste voorlichting en medische begeleiding psychedelica gaan gebruiken. Hierdoor kunnen hun psychische problemen verergeren. Meer en grootschalig onderzoek is nodig. Het Trimbos­instituut heeft een factsheet gemaakt waarin is samengevat wat de huidige wetenschappelijke kennis hierover is. De factsheet Psychedelica-therapie. Over psychedelica en de therapeutische toepassingen van psychedelica bij psychische aandoeningen is te down­loaden via trimbos.nl.

Bron: Trimbosinstituut