Overzicht

Toename voorschrijvingen

Psychofarmaca bij jongeren

  • 28 oktober 2022

Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt via de huisarts is de afgelopen twee jaar met bijna twintig procent toegenomen. Ook bij jonge mannen is sinds de COVID-19-pandemie een stijging te zien (elf procent) in het gebruik van medicatie voor angst en depressie. 

Hoewel COVID-19 minder invloed heeft op het dagelijks leven, bleef het gebruik van antidepressiva in de eerste helft van dit jaar hoger dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Voor het onderzoek is een representatieve steekproef gebruikt van ongeveer 370 huisartsenpraktijken tussen 2019 en 2022. In Nederland krijgen jaarlijks één miljoen mensen weleens antidepressiva voorgeschreven, waarvan het merendeel door huisartsen. Veelgebruikte medicatie zijn citalopram en fluoxetine (Prozac). In Nederland gebruikt ongeveer 0,2 procent van de jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar antidepressiva. Dat zijn zo’n 4700 jongeren. Volgens het Nivel lijkt het er op dat de negatieve psychische gevolgen van de COVID-19-pandemie en de COVID-19-maatregelen lang aanhouden, en vooral invloed heeft op jongeren. Psychiaters plaatsen kritische kanttekeningen bij de bevinden en waken voor te snelle conclusies. Zo wijst dr. Christiaan Vinkers erop dat de GIP databank geen stijging van antidepressiva laat zien en dat de door Nivel geconstateerde stijging ook ingehaalde zorg of betere diagnostiek kan betreffen.

Bron: Nivel