Overzicht

Ontwikkeling symptomen

Psychosespectrumstoornis

  • 15 september 2023

Kenniscentrum Phrenos en Amsterdam UMC en UMCG publiceerden een meta-analyse over het beloop van symptomen bij mensen met een psychosespectrumstoornis in verschillende fasen van hun aandoening. De belangrijkste bevindingen luiden: Mensen met een psychosespectrumstoornis verbeteren sterk over tijd in hun positieve symptomen, maar verbeteren slechts licht op negatieve symptomen, symptomen van depressie en desorganisatie. Voor positieve symptomen en symptomen van desorganisatie zijn de sterkste verbeteringen in de eerste jaren na diagnose te zien. Voor negatieve symptomen en depressieve symptomen is er een stabiel patroon van weinig tot geen verbetering, ongeacht ziekteduur. Mensen met ernstigere positieve symptomen, een jongere leeftijd, mensen die een andere diagnose dan schizofrenie hebben gehad en, specifiek voor negatieve symptomen, mensen met ernstigere depressieve symptomen, hebben een hogere potentie om symptomatisch te verbeteren over tijd.

Bron: Journal of Psychiatric