Overzicht

Overheid verzaakt handhaving zorgplicht

Roep om ingrijpen

  • 28 juli 2023

Nog steeds staan ruim 80.000 mensen op de wachtlijst bij de ggz. De gemiddelde wachttijd is twintig weken en voor sommige aandoeningen loopt dit op naar een jaar of anderhalf jaar. Dit probleem is inmiddels zo hardnekkig dat cliëntenbelangenorganisatie MIND het vertrouwen heeft verloren in de oplossing ervan binnen de grenzen van het huidige stelstel. MIND pleitte medio juni daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor stevig ingrijpen door te handhaven op de zorgplicht én de informatieplicht van zorgverzekeraars.

Bron: MIND