Overzicht

Samenwerking om mentale gezondheid te verbeteren

  • 16 juni 2023

Zestien Europese organisaties pleiten voor het meewegen van mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen. Deze partijen vinden dat meer stilgestaan moet worden bij (en actie ondernomen moet worden op) hoe overheidsbeleid buiten de zorg de mentale gezondheid beïnvloedt. Zij presenteerden hun visie aan de Europese Commissie. Het gezamenlijke rapport rondom het belang van mentale gezondheid in alle beleidsdomeinen (in het Engels: Mental Health in All Policies of MHiaP) werd opgesteld door de EU Health Policy Platform Thematic Network. Onder meer Mental Health Europe, EuroHealthNet, het Trimbos-instituut en UNICEF waren betrokken bij het schrijven ervan.

Bron: Trimbos-instituut