Overzicht

Mentale gezondheid en preventie

Sporten bij behandeling depressie

  • 17 februari 2023

In Nederland wordt sporten nog weinig gericht gebruikt in de behandeling van depressie. In het implementatie onderzoek van het Trimbos-instituut en de Depressie Vereniging, in het kader van de studie Sporten Versterkt (binnen Pro Persona, Radboudumc, GGNet en GGZ Oost Brabant), is gekeken naar de barrières en helpende factoren bij de inzet van een combinatie van sporten met de standaardbehandeling voor mensen met een depressie.

Over het algemeen wordt de sportbehandeling als positief ervaren, luidt een van de conclusies. Psychomotorische therapeuten, degenen die de aanvullende sportbehandeling geven, zien de noodzaak van deze aanpak, zijn enorm gemotiveerd en het past binnen hun werkwijze. Daarnaast is het doel en de meerwaarde van deze aanpak duidelijk bij de andere behandelaren. De combinatie van de standaardbehandeling en daarnaast een sportbehandeling wordt ook onder cliënten als positief ervaren. Voor cliënten is het wel moeilijk om gemotiveerd te blijven om twee keer per week thuis te sporten en dit vol te houden na afloop van de behandeling.

Bron: Trimbos-instituut