Overzicht

Mentale gezondheid en preventie

Suïcide bij ouders

  • 8 december 2023

Jaarlijks overlijden er in Nederland ruim 1800 mensen aan suïcide. In 2021 ging het om 1862 mensen. Hiervan waren 368 ouder van een kind met een leeftijd tussen de 6 en 25 jaar. Wat is het gevolg van suïcidaal gedrag van de ouder(s) op hun kind? En hoe kun je als professional deze kinderen ondersteunen? Trimbosinstituut bracht de gevolgen van suïcidaal gedrag bij ouders voor kinderen in beeld in de nieuwe factsheet De effecten van suïcidaal gedrag bij ouders op kinderen.

Bron: Trimbosinstituut