Overzicht

Vernieuwde groepscursussen

Toename KOPP/KOV-kinderen

  • 20 oktober 2023

Veel kinderen groeien op in een gezin met één of twee ouders met een psychische aandoening of een drugs- of alcoholstoornis. Deze KOPP/KOV-kinderen lopen een verhoogd risico om op latere leeftijd zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Op basis van nieuwe berekeningen schat het Trimbos-instituut dat inmiddels meer dan een kwart van de thuiswonende kinderen in Nederland in een KOPP/KOV-gezin opgroeit. Van twee preventieve groepscursussen zijn de draaiboeken nu volledig vernieuwd, door het Trimbos-instituut in samenwerking met professionals en ervaringsdeskundigen. De Tienergroep en Jongerengroep zijn preventieve groepscursussen voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (Tienergroep) en 16 tot 25 jaar (Jongerengroep). Deze cursussen worden veelal op gemeentelijk niveau georganiseerd, en zijn preventief van karakter en geen hulpverleningsgroepen.

Bron: Trimbos-instituut