Overzicht

ADHD-medicatie

Vaker hypertensie bij langdurig gebruik ADHD-medicatie

  • 26 maart 2024

Langdurig gebruik van ADHD-medicatie is geassocieerd met een toegenomen risico op hart- en vaatziekte, vooral hypertensie en arteriële aandoeningen. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen bij het voorschrijven van ADHD-medicatie.

Bovendien moeten artsen, vooral bij hoge doseringen, regelmatig cardiovasculaire parameters monitoren. Dit is de conclusie van een Zweedse case control-studie op basis van nationale gezondheidsregisters. Het cohort bestond uit Bijna 280.000 personen van 6 tot 64 jaar bij wie de diagnose ADHD was gesteld of aan wie ADHD-medicatie was gegeven (methylfenidaat, amfetamine, dexamfetamine, lisdexamfetamine, atomoxetine of guanfacine). De ruim 10.000 cases waren personen met een diagnose ischemische hartaandoening, cerebrovasculaire aandoening, hypertensie, hartfalen, aritmie, trombo-embolische aandoening, arteriële aandoening of een andere hartziekte. Elk extra jaar gebruik van ADHD-medicatie was geassocieerd met een 4 procent stijging van de kans op hart- en vaatziekten, met een grotere toename in de eerste drie jaar van gebruik.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad