Overzicht

Jongeren en mentale gezondheid

Werkt media-aandacht averechts?

  • 23 februari 2024

De toegenomen aandacht voor mentale gezondheid bij jongeren is belangrijk, maar toch is het niet ondenkbaar dat dit averechts werkt, schrijft Christiaan Vinkers, hoogleraar Stress en Veerkracht bij Amsterdam UMC, in januari in de Volkskrant.

‘Steeds meer aandacht voor negatieve psychologische ervaringen en gevoelens, via publiekscampagnes, kranten, online en op sociale media, kan er ook toe leiden dat jongeren doorsnee-negatieve ervaringen die bij de ups en downs van het leven horen meer en meer als problematische symptomen van onderliggende aandoeningen duiden’, stelt Vinkers. ‘Met andere woorden: er wordt eerder aan een psychiatrische stoornis gedacht en door de lezer als zodanig geïnterpreteerd.’

Hij verwijst naar een onderzoek in BMJ Mental Health (volume 25, issue 3) waarbij aandacht voor psychische klachten en mindfulness op scholen juist meer depressieve klachten gaf. ‘Goedbedoelde initiatieven kunnen per saldo een negatief resultaat hebben.’ Hij pleit voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de potentiële nadelen van berichtgeving over de verslechterende mentale gezondheid van jongeren.

Bron: de Volkskrant/ BMJ Mental Health