Overzicht

Conflictgebieden in het Midden-Oosten

  • 8 december 2023

Artsenfederatie KNMG geeft steun aan medische professionals in de conflictgebieden in het Midden-Oosten: ‘We zijn diep bezorgd over de ontwikkelingen en de ernstige gevolgen daarvan voor burgers, medisch personeel en de toegang tot cruciale zorg. (...) We dringen er bij alle betrokken partijen op aan af te zien van geweld tegen burgers, medische faciliteiten en personeel.’ De NVvP steunt deze oproep. Zie www.knmg.nl/actueel.