Overzicht

Dubbele tarifering voor zgp van de baan

  • 20 oktober 2023
  • NVVP

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed op 19 september jl. uitspraak in het beroep dat de NVvP had voorgelegd in de zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het instellen van dubbele tarieven in 2021 voor zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP). Het CBb geeft de NVvP gelijk en verklaart de dubbele tarieven niet geldig. De ZGP waarderen de uitspraak als erkenning voor hun werk. De NZa gaf met de dubbele tarifering het signaal af dat ZGP dikwijls lichtere zorg bieden dan waarvoor een psychiater nodig is. Ook de NVvP is tevreden dat met deze uitspraak van de rechter het werk van de ZGP erkend wordt als werk waarvoor zij niet als psycholoog maar als psychiater moeten worden betaald. De NZa moet nu een regeling opstellen om de psychiaters te compenseren voor de afgelopen periode.