Overzicht

Green Deal 3.0

  • 17 februari 2023

De NVvP heeft in december de laatste versie van de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg getekend. De Green Deal 3.0 heeft een vijftal prioriteiten opgesteld om de zorg de komende jaren te verduurzamen, variërend van nadruk op gezondheid van patiënten en medewerkers tot toename van circulariteit en reducties van CO2-emissies. Jurjen Luykx, de voorzitter van de NVvP werkgroep Groene Psychiatrie, tekende de Green Deal. De werkgroep heeft adviezen uitgebracht om het Voorjaarscongres (verder) te verduurzamen en is voornemens om zich de komende jaren te blijven inzetten voor een duurzamere ggz door leden zoveel mogelijk bij te staan in hun vergroeningsacties.