Overzicht

Van de vereniging

Houkje Tamsma nieuw NVvP-bestuurslid

  • 4 oktober 2022
Portretfoto (kleur) Houkje Tansma

De Ledenraad heeft het toetreden van Houkje Tamsma tot het verenigingsbestuur per 1 juli geaccordeerd. Houkje, psychiater en geneesheerdirecteur bij GGZ Friesland, is in het begin van 2022 benoemd tot tijdelijk bestuurslid. Zij concludeerde dat deze positie haar in de gelegenheid stelt om een goede bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vak in relatie tot de maatschappelijke uitdagingen. De Ledenraad is daarom verzocht om haar tijdelijke aanstelling om te zetten naar een vaste aanstelling. Sinds de statutenwijzing van de NVvP eind juni is het mogelijk om een zesde lid aan het bestuur toe te voegen. Per juli is de samenstelling: Niels Mulder (voorzitter), Alan Ralston (vicevoorzitter), Marja van ’t Spijker (waarnemend vicevoorzitter), Natasja van de Weg (penningmeester), Ingrid Willems, Houkje Tamsma en Nadine Antwerpen (assessor).