Overzicht

Kandidaatstelling nieuwe Ledenraad

  • 23 februari 2024

In het voorjaar van 2024 verloopt na drie jaar de zittingstermijn van de huidige Ledenraad van de NVvP en daarom organiseren wij een Ledenraadverkiezing. We zijn op zoek naar kandidaten! Ziet u in het raadlidmaatschap een uitdaging en draagt u de belangen van de beroepsgroep een warm hart toe? Maak dan gebruik van deze kans om invloed uit te oefenen op het strategische beleid van de NVvP en daarmee op uw en onze toekomst.

Kandidaat stellen kan door het invullen en versturen van het online kandidaatformulier via www.nvvp.net/ledenraadverkiezing. U vindt daar ook meer informatie over de uiterste reactietermijn, de taken van de Ledenraad en de verkiezingsprocedure. Alle reacties zijn van harte welkom.