Overzicht

Langere wachtlijsten vragen dringend om actie

  • 10 mei 2024
Illustratie (kleur) Laat de ggz niet door de bodem zakken

Op de ggz-wachtlijsten staan volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begin april ruim 97.000 mensen. Daarmee is het aantal wachtenden in een jaar tijd met ruim 11 procent gestegen. Deze cijfers zijn voor de NVvP aanleiding om de in december 2023 gestarte politieke lobby Laat de ggz niet door de bodem zakken in samenwerking met MIND, de Nederlandse ggz en het NIP kracht bij te zetten. Aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet is door de vier partijen daarom een update gestuurd. Ook ging er een coalitiebrief naar de Vaste Kamercommissie voor VWS voor een debat op 11 april. De partijen willen actie van de zorgverzekeraars door meer zorginkoop en van de overheid door het borgen van voldoende behandelplekken, door goede triage en financiering van het verkennend gesprek en door meer te investeren in het behouden en opleiden van ggz-professionals.

Lees meer op www.nvvp.net/wachtlijstenggz.