Overzicht

Van de vereniging

Nieuw platform KenMed

  • 4 oktober 2022

Veel Nederlanders gebruiken medicijnen voor psychiatrische klachten. Het is belangrijk dat zij daarover goede informatie kunnen vinden. Professionals en ervaringsdeskundigen lanceren daarom samen het onafhankelijke Kennisplatform Medicatie in de Psychiatrie (KenMed). Het platform bestaat uit vijf websites met betrouwbare en objectieve informatie over medicatie in de psychiatrie, geschreven in begrijpelijke taal. Ze vertellen over de werking van de medicijnen, over bijwerkingen, over feiten en fabels. De teksten zijn geschreven door een grote groep professionals en ervaringsdeskundigen, gecontroleerd door een wetenschappelijke adviesraad en onafhankelijk van de farmacie. Daarbij is gebruikgemaakt van evidence-based richtlijnen, ggz-standaarden en informatie van onafhankelijke instituten.

De websites, bereikbaar via www.kenmed.nl, zijn tot stand gekomen in samenwerking met MIND en de NVvP .