Overzicht

Nieuwe handreiking groenere psychiatrie

  • 8 december 2023

Iedereen kan iets doen voor een beter klimaat. Dus ook de beroepsgroep van psychiaters, zo stelt de NVvP. In de Nationale Klimaatweek, in de eerste week van november, presenteerde de NVvP de Handreiking Groene Psychiatrie met adviezen, tips en mogelijke acties die psychiaters kunnen inspireren om in hun werk een positieve bijdrage te leveren aan een groenere toekomst. De handreiking, met de doelstellingen van de Green Deal 3.0 als kapstok, is het eerste product van de werkgroep Groene Psychiatrie, opgericht om psychiaters bij te staan in hun vergroeningsacties. De handreiking is te vinden op www.nvvp.net/nieuws.