Overzicht

Nieuwe werkwijze richtlijn herzieningen

  • 29 maart 2024
  • NVVP

In 2024 starten alle wetenschappelijke verenigingen met een uniforme, nieuwe werkwijze die ervoor zorgt dat een richtlijnherziening minder lang duurt. Door jaarlijks modulair onderhoud in zogeheten ‘clusters’, kan nieuwe kennis veel sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk. Ook de NVvP-richtlijnen gaan we volgens deze werkwijze updaten. We beginnen met de clusters ‘Psychiatrie & diagnostiek’ en ‘Ontwikkelingsstoornissen’ en zoeken meerdere enthousiaste psychiaters die ons daarbij willen helpen.

Meer informatie over de nieuwe werkwijze en hoe u een bijdrage kunt leveren vindt u op: www.nvvp.net, menu: richtlijnen.