Overzicht

Van de vereniging

NVvP-enquête invoering zorgprestatiemodel

  • 4 oktober 2022

Alhoewel nog niet alles is (in)geregeld en het soms nog niet mogelijk is om te declareren, komen er steeds meer ervaringen binnen van professionals die werken met of op basis van het zorgprestatiemodel. Daarnaast wordt gewerkt met zorgvraagtypering. De komende tijd zullen er op landelijke tafels afspraken gemaakt worden over wat met prioriteit daaraan verbeterd dient te worden.

Wij ontvangen graag uw input via: www.enqueteviainternet.nl/Vragenlijst_ervaringen_invoering_zorgprestatiemodel_
Alvast veel dank!