Overzicht

NVvP kritisch op voorstel met betrekking tot vrije artsenkeuze

  • 15 september 2023

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, het Nederlands Instituut van Psychologen en P3NL, reageerde de NVvP in augustus op het conceptwetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’, onderdeel van het integraal zorgakkoord. De beroepsverenigingen zijn positief over het voorstel waarmee het Hinderpaalcriterium in de wet wordt vastgelegd. De vergoeding voor nietgecontracteerde zorg mag dan niet dusdanig laag zijn dat daardoor een hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. De voorgestelde toevoeging waarmee de minister van VWS de mogelijkheid krijgt om in te grijpen en zorgsectoren – voorlopig de wijkverpleging en delen van de ggz – kan aanwijzen waarvoor de overheid de vergoeding bepaalt, vinden de verenigingen onwenselijk. Het draagt niet bij aan het gezamenlijk doel tot bevordering van de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg. Patiënten hebben het recht om zelf een behandelaar te kiezen. Contractering op zichzelf is daarnaast geen garantie voor kwaliteit en vraagt juist om een gelijk speelveld tussen zorgaanbieders en verzekeraars, aldus de verenigingen. De complete reactie op het wetsvoorstel van de verenigingen, inclusief position paper, is te vinden op www.nvvp.net.