Overzicht

Opleidingsdag

  • 10 mei 2024

Wilt u bijdragen aan behoud van kwaliteit van onze zorg? En kennis maken met andere vormen van praktijkvoering en ervaringen uitwisselen met collega’s? Word dan visiteur!

Kom op vrijdag 18 oktober naar de gratis én geaccrediteerde opleidingsdag voor psychiaters en leer de kneepjes van het visiteursvak. Wij trainen u in het voorbereiden van een kwaliteitsvisitatie, in het werken met het visitatiesysteem en in het optimaal invullen van uw rol als visiteur. Visiteurs ontvangen van de NVvP per afgeronde visitatie een financiële vergoeding.

Aanmelden voor de opleidingsdag kan via wanted@nvvp.net.