Overzicht

Psychiatrisch onderzoek in strafzaken

  • 10 mei 2024

De herziene richtlijn Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken is bestemd voor psychiaters die onderzoek in een strafzaak doen en functioneert als kwaliteitsinstrument voor de rapportage in strafzaken door de psychiater en de arts in opleiding. Daarnaast biedt de richtlijn aan andere betrokkenen in het strafproces inzicht in de psychiatrische pro Justitia rapportage. Herziening was nodig vanwege wettelijke veranderingen en wijzigingen in de (veiligheids)praktijk binnen instellingen.

Zie: www.richtlijnendatabase.nl.