Promotie H.C.E. Pijnenburg

Consensus over psychiatrische problemen van het kind

  • 2 min.
  • Promotie

In 'Consensus over psychiatrische problemen van het kind' geeft H.C.E. Pijnenburg de onderzoeksresultaten weer van een onderzoek naar de over;enstemming tussen hulpverlener en ouders over de psychiatrische problemen van het kind. De conclusie van het onderzoek luidt dat er geen empirische ondersteuning voor het consensusmodel bestaat.

Het zoeken van professionele hulp voor een kind met psychiatrische problemen begint met de afstemming van hulpvraag en hulpantwoord door ouders enerzijds en hulpverlener anderzijds. Het bereiken van deze afstemming en de daaropvolgende overeenstemming is een essentiƫle stap in het hulpverleningsproces. In de praktijk blijken er echter discrepanties te bestaan. Pijnenburg: 'Op grond van mijn klinische ervaring blijkt dat de verwachting die de therapeut heeft ten opzichte van de ouders niet altijd wordt beantwoord.' Dit vormde voor de promovendus de aanleiding voor zijn onderzoek naar de consensus tussen beide partijen.
Uitgangspunt voor het onderzoek was het consensusmodel dat beschrijft hoe overeenstemming tussen mensen tot ontwikkeling komt, met als belangrijkste factoren motivatie en overeenstemming. Het model heeft zowel een interpersoonlijke als een intrapersoonlijke dimensie. Gezocht werd on

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?