Overzicht

Redactieleden De Psychiater

In verband met het vertrek van meerdere redactieleden in 2023, wegens het aflopen van hun termijn, zoekt de redactieraad van De Psychiater op korte termijn versterking. Bent u een enthousiaste psychiater met een brede interesse in de ontwikkelingen in de pyschiatrie (vakinhoudelijk en beleidsmatig)? Heeft u een goed gevoel voor wat er leeft onder vakgenoten, een constructief kritische houding, veel plezier in uw werk en een groot netwerk? Heeft u inspirerende ideeën voor De Psychiater en vindt u het leuk om op een journalistieke manier het vak van psychiater te belichten? Wilt u actief bijdragen aan De Psychiater door onderwerpen aan te dragen, artikelen te beoordelen en creatief mee te denken over de ontwikkeling van het tijdschrift? Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet.

De taken van redactieleden zijn:

  • 8 keer per jaar vergaderen over de inhoud van komende nummers van De Psychiater (overleg vindt grotendeels online plaats en deels in Utrecht);
  • onderwerpen aandragen en relevante ontwikkelingen signaleren;
  • vragen en discussiepunten aanreiken voor interviews;
  • artikelen beoordelen.

Redactieleden zijn lid van de NVvP en worden benoemd door het verenigingsbestuur, voor een termijn van drie jaar. Deelname is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed.

U kunt uw mail met motivatie en cv, of uw vragen over deelname aan de redactieraad, richten aan de nieuwe hoofdredacteur van De Psychiater Forugh Karimi via redactie@depsychiater.nl o.v.v. ‘vacature redactielid’.