Bestuurders niet tuchtrechtaansprakelijk

  • 4 min.
  • Beleid
  • Tuchtrecht

De klacht is gericht tegen de voorzitster van de Raad van Bestuur, tevens psychiater van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De klacht is ter zitting van het Centraal Tuchtcollege aldus samengevat: valsheid in geschrifte; het onbeantwoord laten van tachtig tot honderd brieven van klager aan de arts; het zoekmaken van het dossier van klager door de arts en het toe-eigenen van eigendommen van medepatiënten, zoals tandenborstels en pyjama’s.
De voorzitster is niet de behandelend arts van de klager. Zij heeft wel een groot aantal brieven ontvangen van klager, die zij beoordeeld heeft als voortkomend uit zijn psychiatrisch ziektebeeld en daarom ter hand heeft gesteld aan de behandelend arts van klager ter afhandeling.
De voorzitster is werkzaam als bestuurder en niet als arts. De functie van voorzitter van de Raad van Bestuur is niet voorbehouden aan personen die tevens de hoedanigheid

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?