NAJAARSSYMPOSIUM AFDELING TRANSCULTURELE PSYCHIATRIE

Dilemma’s in de ggz voor asielzoekers

  • 8 min.
  • Beroepsuitoefening

Heeft het zin om een vluchteling met een angststoornis of depressie te blijven behandelen als je weet dat diegene binnen afzienbare termijn zal worden teruggestuurd naar het land van herkomst? En wat mag je als psychiater wel en niet rapporteren aan het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of aan een advocaat? Op 7 november organiseert de NVvP-afdeling Transculturele Psychiatrie een symposium over morele en juridische dilemma’s in de ggz rondom asielprocedures. Mario Braakman en Evert Bloemen presenteren er het perspectief van de ggz.

1. Kan psychotherapie succesvol zijn voor mensen zonder verblijfsvergunning?

Dr. Braakman: ‘Veel vakgenoten gaan ervan uit dat je mensen zonder verblijfsvergunning geen psychotherapie zou moeten geven, vanuit de gedachte dat dit alleen een succes kan worden als de psychosociale omstandigheden stabiel zijn. Ongedocumenteerden kunnen elk moment worden opgepakt en in vreemdelingendetentie belanden. Maar ook voor bewoners van asielzoekerscentra (AZC’s) zijn de omstandigheden natuurlijk verre van stabiel. De kans dat zij tijdens de behandeling overgeplaatst worden naar een ander AZC is 80 procent.’ Dit ondanks richtlijnen die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) twee jaar geleden heeft opgesteld met zorgverzekeraar Menzis. &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?