Richtlijn GGZ en Corona

  • Richtlijn

De ggz heeft een eigen richtlijn opgesteld GGZ en Corona om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. De richtlijn geldt voor de ggz-instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Voor de ggz binnen het ziekenhuis geldt het testbeleid zoals in de algemene ziekenhuizen. Deze richtlijn is tot stand gekomen met bijdragen van de NVvP, P3NL, NVP, LVVP, V&VN, NIP en GGZ Nederland. Wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt de richtlijn geactualiseerd. De meest recente richtlijn is beschikbaar via de website van GGZ-standaarden.