OPLEIDEN EN OPLEIDING: VIER PORTRETTEN

‘Je maakt zélf je opleiding’

  • 8 min.
  • Beroepsuitoefening

Ruim een jaar geleden werd het nieuwe opleidingsplan De Psychiater: medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken en professioneel officieel geïntroduceerd. ‘Vroeger waren er alleen opleidingseisen en was er geen landelijk opleidingsplan. Met het laatste opleidingsplan wordt nadrukkelijk meer aangesloten op de andere specialistenopleidingen. Dat is een goede zaak,’ vertelt oud-opleider Wil Buis. Voorzitter van het Concilium en opleider Ingrid Willems, opleider Natalie Veen en aios Psychiatrie Callista Weggemans delen de eerste praktijkervaringen met dit nieuwe opleidingsplan.


Wil Buis was de eerste vrouwelijke opleider

Wil Buis begon zelf met haar opleiding in 1975, toen een verplicht jaar neurologie nog deel uitmaakte van de vierjarige opleiding. Als je zenuwarts wilde worden met bevoegdheid voor neurologie én psychiatrie duurde de opleiding vijf jaar. Een duidelijk omschreven profiel zoals dat er nu is, was er niet. Buis: ‘De opleider bepaalde voor een groot deel zelf hoe de opleiding eruit kwam te zien. Wij kregen in Nijmegen regelmatig cursorisch onderwijs in de psychotherapie en af en toe farmacotherapie-onderwijs. Elders in het land kon de opleiding heel anders zijn.’ Er was veel autonomie. ‘Nu zijn competenties van de psychiater expliciet omschreven en worden aios met behulp van de Entrustable Professional Activities, ofwel EPA’s, bekwaam verklaard. Het huidige opleidingsplan geeft zo nog meer garantie over de vaardig

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?