PEER-SUPPORTED OPEN DIALOGUE

‘Op je handen zitten is voor een psychiater het allerlastigst’

  • 6 min.
  • Beroepsuitoefening
  • Ervaringsdeskundigheid

Samen met de cliënt en naastbetrokkenen verkennen én beslissen wat de beste manier is om een psychiatrische crisis het hoofd te bieden: dat is het belangrijkste kenmerk van Peer-supported Open Dialogue (POD). Een van de F-ACT-teams van GGzE in Eindhoven werkt volgens deze innovatieve
methode. ‘Het draait erom samen woorden te vinden voor wat er speelt.’

Open Dialogue is een model dat al sinds de jaren ’80 in Finland wordt ingezet voor mensen in ernstige psychiatrische crises. Het stimuleren van een dialoog tussen cliënt, naasten en behandelaars staat centraal. Iedereen krijgt de kans zijn verhaal te vertellen en er wordt niets besproken of besloten zonder de cliënt. Peer-supported Open Dialogue is een variant op de Finse methode, waarbij ook ervaringsdeskundigen onderdeel zijn van het behandelteam. ‘Cliënten voelen meer gelijkwaardigheid, begrip en veiligheid als wij bij de gesprekken aanwezig zijn waardoor zij meer durven te vertellen’, zegt ervaringsdeskundige Petra Berkvens. Sinds ruim een half jaar draait zij mee in het POD-team van GGzE. ‘Door onze inzet ontstaat eerder ruimte om onderliggende gedachten en gevoelens te bespreken. Daarnaast hebben wij een goede neus voor verschillende uitsluitingen

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?