De Psychiater Nummer 6, p. 17
jun 1995, jaargang 2
De Psychiater Nr. 6, p. 17
jun 1995, jr. 2
Opinie

DE STELLING 'Een boer moet heel lang met zijn mond open op een heuvel staan voordat er een gebraden eend in vliegt.'

Klinisch- en gezondheidspsycholoog Anneloes van den Broek (De Wissel, psychiatrisch centrum, Breda en op de Rijksuniversiteit Leiden) paste ten behoeve van haar dissertatie een patiënten educatie-programma toe op oudere mensen met chronische bronchitis en met longemfyseem. Er waren weinig effecten, wèl effecten op psychologisch en sociaal functioneren. Het proefschrift is uniek, zegt ze zelf, omdat tot nu toe bij deze 'vergeten' patiëntenpopulatie op wereldniveau nog nooit op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek is gedaan naar de effecten van zo'n patiëntenprogramma.

Opinie

DE STELLING 'Een boer moet heel lang met zijn mond open op een heuvel staan voordat er een gebraden eend in vliegt.'

Klinisch- en gezondheidspsycholoog Anneloes van den Broek (De Wissel, psychiatrisch centrum, Breda en op de Rijksuniversiteit Leiden) paste ten behoeve van haar dissertatie een patiënten educatie-programma toe op oudere mensen met chronische bronchitis en met longemfyseem. Er waren weinig effecten, wèl effecten op psychologisch en sociaal functioneren. Het proefschrift is uniek, zegt ze zelf, omdat tot nu toe bij deze 'vergeten' patiëntenpopulatie op wereldniveau nog nooit op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek is gedaan naar de effecten van zo'n patiëntenprogramma.

Over dit artikel
Auteur
Marjanke Spanjer
Printdatum
14 juni 1995
E-pubdatum
17 juni 1995
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Marjanke Spanjer
Printdatum
14 juni 1995
E-pubdatum
17 juni 1995
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217