Nummer 7, November 2004

In dit nummer

Promotie
Promoties p. 4
Redactie
Vereniging
De stand van zaken pp. 8-9
Adri Bolt
Media & Cultuur
Heimwee in Haarlem pp. 16-17
Michel van Dijk
Column
Stanedin p. 21
Peter Ventevogel
Column
Verandermanagement p. 21
Wouter van Ewijk