Nummer 5, mei 2007

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Raad van wijzen, de denktank in de helikopter pp. 16-19
Rutger Jan van der Gaag, Wouter Teer
Beroepsuitoefening
Uitleg, houvast en empowerment pp. 20-21
Michel van Dijk
Beroepsuitoefening
Nieuwe hoogleraar zoekt patiënten op pp. 23-25
Frank van Wijck
Verslag
The Queen p. 35
Frans de Jonghe
Column
Stigma p. 39
Peter Ventevogel

Nummer 5, mei 2007

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Raad van wijzen, de denktank in de helikopter pp. 16-19
Rutger Jan van der Gaag, Wouter Teer
Beroepsuitoefening
Uitleg, houvast en empowerment pp. 20-21
Michel van Dijk
Beroepsuitoefening
Nieuwe hoogleraar zoekt patiënten op pp. 23-25
Frank van Wijck
Verslag
The Queen p. 35
Frans de Jonghe
Column
Stigma p. 39
Peter Ventevogel