De Psychiater Nummer 5, pp. 14-15
jul 2017, jaargang 24
De Psychiater Nr. 5, pp. 14-15
jul 2017, jr. 24
Kwaliteit

BOTTOM-UP BEWEGING ‘VAN LIJDEN NAAR LEIDEN’ Kwaliteit vraagt om actief leiderschap van psychiaters

Het Kwaliteitsplan 2017-2021 van de NVvP moedigt psychiaters aan om op verschillende niveaus actief bij te dragen aan de kwaliteit van  de zorg: in de eigen spreekkamer, in teams en organisaties, in het geheel van de samenleving. Prof. dr. Niels Mulder, voorzitter van de commissie Kwaliteitszorg, geeft een toelichting op het kwaliteitsplan voor de komende jaren. ‘We willen een actievere, meer zelfverzekerde rol van de psychiater in de ggz.’

'Als je ziet wat er beter kan, probeer dan te zorgen dat het beter gaat'

Lees meer

  • Het Kwaliteitsplan 2017-2021 is te downloaden van www.nvvp.net/ledennet, onderwerp ‘Kwaliteit van zorg’.
  • Bij dit nummer van De Psychiater ontvangt u de Kwaliteitskaart, een visuele samenvatting op hoofdlijnen van het Kwaliteitsplan 2017-2021. Actieve reflectie: de psychiater stuurt op kwaliteit.
Kwaliteit

BOTTOM-UP BEWEGING ‘VAN LIJDEN NAAR LEIDEN’ Kwaliteit vraagt om actief leiderschap van psychiaters

Het Kwaliteitsplan 2017-2021 van de NVvP moedigt psychiaters aan om op verschillende niveaus actief bij te dragen aan de kwaliteit van  de zorg: in de eigen spreekkamer, in teams en organisaties, in het geheel van de samenleving. Prof. dr. Niels Mulder, voorzitter van de commissie Kwaliteitszorg, geeft een toelichting op het kwaliteitsplan voor de komende jaren. ‘We willen een actievere, meer zelfverzekerde rol van de psychiater in de ggz.’

'Als je ziet wat er beter kan, probeer dan te zorgen dat het beter gaat'

Lees meer

  • Het Kwaliteitsplan 2017-2021 is te downloaden van www.nvvp.net/ledennet, onderwerp ‘Kwaliteit van zorg’.
  • Bij dit nummer van De Psychiater ontvangt u de Kwaliteitskaart, een visuele samenvatting op hoofdlijnen van het Kwaliteitsplan 2017-2021. Actieve reflectie: de psychiater stuurt op kwaliteit.
Over dit artikel
Auteur
Pieter van Megchelen
Over de auteur

Pieter van Megchelen, wetenschapsjournalist

Printdatum
11 juli 2017
E-pubdatum
14 juli 2017
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Pieter van Megchelen
Over de auteur

Pieter van Megchelen, wetenschapsjournalist

Printdatum
11 juli 2017
E-pubdatum
14 juli 2017
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217