De Psychiater Nummer 6, pp. 27-29
sep 2017, jaargang 25
De Psychiater Nr. 6, pp. 27-29
sep 2017, jr. 25
Beleid

Eigen bijdragen: non nocere

Op 1 januari 2012 werd een eigen bijdrage ingevoerd voor de geneeskundige ggz. Na veel protesten werd die na een jaar weer afgeschaft. Uit ons onderzoek naar de effecten van die eigen bijdrage, in juli jl. gepubliceerd in JAMA Psychiatry, blijkt dat de zorgen van weleer terecht waren. De stijging van het aantal behandelingen in de jaren vóór 2012 sloeg bij invoering van de eigen bijdrage om naar een daling, die het sterkst was bij de laagste inkomensgroep. Ook was er een duidelijke verschuiving van electieve, planbare zorg naar acute zorg. Wij pleiten dan ook voor een stevige bezinning op eigen betalingen.

Het aantal crisisbehandelingen steeg met een kwart, het aantal gedwongen behandelingen met 97 procent

Referenties

  • Einerhand, M., Ravesteijn, B. (2017) Economische Statistische Berichten.
  • Heijnen, H., Beekman, A.T.F., Verheul, R., Dekker, J. (2013) Kostenstijging ggz wordt overdreven. Medisch Contact 40, 2023-2025.
  • Ravesteijn, B., Schachar, E.B., Beekman, A.T.F., Janssen, R.T.J.M., Jeurissen, P.P.T. (2017) The Impact of Cost Sharing on Mental Health Care Use, Involuntary Commitment, and Acute Care. JAMA Psychiatry July 19, 2017 doi: 10.1001.
Beleid

Eigen bijdragen: non nocere

Op 1 januari 2012 werd een eigen bijdrage ingevoerd voor de geneeskundige ggz. Na veel protesten werd die na een jaar weer afgeschaft. Uit ons onderzoek naar de effecten van die eigen bijdrage, in juli jl. gepubliceerd in JAMA Psychiatry, blijkt dat de zorgen van weleer terecht waren. De stijging van het aantal behandelingen in de jaren vóór 2012 sloeg bij invoering van de eigen bijdrage om naar een daling, die het sterkst was bij de laagste inkomensgroep. Ook was er een duidelijke verschuiving van electieve, planbare zorg naar acute zorg. Wij pleiten dan ook voor een stevige bezinning op eigen betalingen.

Het aantal crisisbehandelingen steeg met een kwart, het aantal gedwongen behandelingen met 97 procent

Referenties

  • Einerhand, M., Ravesteijn, B. (2017) Economische Statistische Berichten.
  • Heijnen, H., Beekman, A.T.F., Verheul, R., Dekker, J. (2013) Kostenstijging ggz wordt overdreven. Medisch Contact 40, 2023-2025.
  • Ravesteijn, B., Schachar, E.B., Beekman, A.T.F., Janssen, R.T.J.M., Jeurissen, P.P.T. (2017) The Impact of Cost Sharing on Mental Health Care Use, Involuntary Commitment, and Acute Care. JAMA Psychiatry July 19, 2017 doi: 10.1001.
Over dit artikel
Auteur
Aartjan Beekman et al.
Over de auteur

Prof. dr. Aartjan Beekman, hoogleraar Psychiatrie bij VUmc en lid van de Raad van Bestuur van GGZinGeest in Amsterdam;
Dr. Bastian Ravesteijn, gezondheidseconoom en postdoctoraal onderzoeker met een gedeelde aanstelling bij Harvard Medical School en Université Paris Descartes;
Prof. dr. Richard Janssen, hoogleraar Organisatie van de gezondheidszorg bij de universiteit van Tilburg en hoogleraar Sturing en management van zorgorganisaties bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam;
Prof. dr. Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van zorg, IQ Health Care Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen;
Eli Schachar, promovendus aan het Department of Economics van Harvard University.

Printdatum
15 september 2017
E-pubdatum
18 september 2017
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Aartjan Beekman et al.
Over de auteur

Prof. dr. Aartjan Beekman, hoogleraar Psychiatrie bij VUmc en lid van de Raad van Bestuur van GGZinGeest in Amsterdam;
Dr. Bastian Ravesteijn, gezondheidseconoom en postdoctoraal onderzoeker met een gedeelde aanstelling bij Harvard Medical School en Université Paris Descartes;
Prof. dr. Richard Janssen, hoogleraar Organisatie van de gezondheidszorg bij de universiteit van Tilburg en hoogleraar Sturing en management van zorgorganisaties bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam;
Prof. dr. Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van zorg, IQ Health Care Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen;
Eli Schachar, promovendus aan het Department of Economics van Harvard University.

Printdatum
15 september 2017
E-pubdatum
18 september 2017
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217