De Psychiater Nummer 4, pp. 14-16
jun 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 4, pp. 14-16
jun 2019, jr. 26
Beroepsuitoefening

ZORGSTANDAARD ADHD Nieuwe norm waaraan goede behandeling moet voldoen

Lees online

De nieuwe zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ADHD. Aanleiding voor deze zorgstandaard was de publieke discussie over overen onderdiagnostiek en het fors gestegen gebruik van stimulantia. De zorgstandaard biedt een globaal overzicht van de actuele zorg waarbij –anders dan voorheen – medicatie niet meer vanzelfsprekend is. Een gesprek met de drie psychiaters die betrokken waren bij de totstandkoming.

Prof. dr. Willem Nolen: ‘De zorgstandaard ADHD kan helpen om tot wetenschappelijk verantwoorde beslissingen te komen’

Meer informatie

  • Akwa GGZ is vanaf 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en -registraties. www.akwaggz.nl
  • Een overzicht van alle ggz zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules zijn te vinden op de website: www.ggzstandaarden.nl.
  • De werkgroep die de zorgstandaard ADHD opstelde verzorgde ook de update en uitbreiding van de multidiciplinaire richtlijnen ADHD. Daarbij is samengewerkt met het Britse National Institute for Clinical Evidence (NICE).
Beroepsuitoefening

ZORGSTANDAARD ADHD Nieuwe norm waaraan goede behandeling moet voldoen

Lees online

De nieuwe zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ADHD. Aanleiding voor deze zorgstandaard was de publieke discussie over overen onderdiagnostiek en het fors gestegen gebruik van stimulantia. De zorgstandaard biedt een globaal overzicht van de actuele zorg waarbij –anders dan voorheen – medicatie niet meer vanzelfsprekend is. Een gesprek met de drie psychiaters die betrokken waren bij de totstandkoming.

Prof. dr. Willem Nolen: ‘De zorgstandaard ADHD kan helpen om tot wetenschappelijk verantwoorde beslissingen te komen’

Meer informatie

  • Akwa GGZ is vanaf 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en -registraties. www.akwaggz.nl
  • Een overzicht van alle ggz zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules zijn te vinden op de website: www.ggzstandaarden.nl.
  • De werkgroep die de zorgstandaard ADHD opstelde verzorgde ook de update en uitbreiding van de multidiciplinaire richtlijnen ADHD. Daarbij is samengewerkt met het Britse National Institute for Clinical Evidence (NICE).
Over dit artikel
Auteur
Irene Hemels
Over de auteur

Irene Hemels, wetenschapsjournalist

Printdatum
11 juni 2019
E-pubdatum
14 juni 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Irene Hemels
Over de auteur

Irene Hemels, wetenschapsjournalist

Printdatum
11 juni 2019
E-pubdatum
14 juni 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217