Nummer 5, juli 2019

In dit nummer

Voorwoord
Luchtig p. 4
Robert Vermeiren
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 5-6
Redactie
Portret
Eilandjes van gezondheid pp. 18-19
Bibejan Lansink
Media & Cultuur
Psychiatrie uit de kunst pp. 20-21
Redactie
Opinie
Verlating p. 23
Hilmar Backer