De Psychiater Nummer 5, pp. 15-17
jul 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 5, pp. 15-17
jul 2019, jr. 26
Beleid

Nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

De ontwikkeling van de nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg heeft een nieuwe wending genomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om per 2022 het zorgprestatiemodel in te voeren, en om in de ontwikkelingsfase een knip te maken tussen prestaties en zorginhoud. De NVvP is niet onverdeeld gelukkig met deze knip – gelet op het voorwerk dat is gedaan om tot het eerder bedachte zorgclustermodel te komen – maar is toch akkoord gegaan met het plan van aanpak. Het zorgprestatiemodel is immers een duidelijke verbetering. Bovendien is het voorwerk voor het zorgclustermodel niet voor niets geweest.

Dr. Carla Hagestein: ‘De nieuwe bekostiging zal gebaseerd zijn op de daadwerkelijk geleverde zorg’
Beleid

Nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

De ontwikkeling van de nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg heeft een nieuwe wending genomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om per 2022 het zorgprestatiemodel in te voeren, en om in de ontwikkelingsfase een knip te maken tussen prestaties en zorginhoud. De NVvP is niet onverdeeld gelukkig met deze knip – gelet op het voorwerk dat is gedaan om tot het eerder bedachte zorgclustermodel te komen – maar is toch akkoord gegaan met het plan van aanpak. Het zorgprestatiemodel is immers een duidelijke verbetering. Bovendien is het voorwerk voor het zorgclustermodel niet voor niets geweest.

Dr. Carla Hagestein: ‘De nieuwe bekostiging zal gebaseerd zijn op de daadwerkelijk geleverde zorg’
Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 juli 2019
E-pubdatum
26 juli 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 juli 2019
E-pubdatum
26 juli 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217